عشق

تو را دیدم و فراموشت نمی کنم

تصویرت در بی خوابی های شبانه

می گذرد هر دم از ذهنم

صدای گرمت

بسان صدای ارکستر فرشتگان

می پیچد در گوشم مستانه

چه در من تغییر کرده

از زمان ورود تو به قلبم

ای زیباترین ترانه

/ 1 نظر / 6 بازدید
سمیه

اوه صدایت را با من یکی کن زیرا یک گوش واحد است که این دو صدا را می شنود واما... صدای نازک و لطیف تو زودتر از نیایش من به اسمانی که در انتظار انهاست میرسد؛)