خروس و مروارید

یک خروس که در میان زباله های دنبال غذا می گشت بین آشغال ها یک مروارید پیدا کرد. خروس به مروارید گفت: تو شی ء باارزشی هستی و میان زباله ها بودی! اگر یک فرد آزمند تو را می یافت چه شادی بزرگی نصیبش می شد تا تو را به آن درخشش و جلال قبلی ات بازگرداند. حالا من در حالیکه دنبال غذا می گشتم تو را پیدا کردم. من هیچ فایده ای برای تو ندارم، تو هم فایده ای برای من نداری.

فابلی از ایزوپ

http://www.fabelnundanderes.at

/ 0 نظر / 40 بازدید