# نویسندگان

بوسه

                                           بسیار پرسند که چگونه می گویند:‌ عزیزم مرا ببوس و چگونه می توانم نشان دهم اشتیاقم را برای بوس خیلی خنده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

سخن بزرگان

                                                                                                                                                        فقط دو گونه می توان  زیست:‌ زمینی و آسمانی هرکس که برای دنیا کار کند و استفاده ای برد،‌ کاری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید