سخن بزرگانMatthias Claudius

 انسان وجود دارد و می کند زندگی Der Mensch lebt und besteht

فقط برای مدت اندکی   Nur eine kleine zeit

و تمام جهان می شود سپری  Und alle welt vergeht

با تمام شکوهش     Mit ihrer Herrlichkeit

فقط یک چیز ابدیست و باقی  Es ist nur Einer ewig und allen Enden

و ما در دستان اوییم جملگی Und wir in sinen Handen

شعری از ماتیاس کلاودییوس

/ 0 نظر / 7 بازدید