سخن بزرگان

                                                                                                                                                       

فقط دو گونه می توان  زیست:‌ زمینی و آسمانی

هرکس که برای دنیا کار کند و استفاده ای برد،‌ کاری را پیش ببرد، کسب و کاری راه بیاندازد، کودکان را تربیت کند، این آدم زمینی زیسته است.

اما آنکه آسمانی زندگی می کند،‌ به ابدیت نظر دارد و پس از مرگ هم پایان ندارد (نوعی زندگی معنوی).

هر کس غیر از این دو گونه بزید،‌ زندگی اش حرام شده است.

نویسنده:‌ کارولین فون گوندرود Karoline von Günderrode

کارولین فون گوندرود (1806-1780) ، نویسنده مطرح آلمان در دوران رمانتیک (دورانی که به وصف طبیعت، زندگی و لایه های عمیق هستی می پرداخت)

آثار: اشعار و داستانهای فانتزی در سال 1804 میلادی

کتاب ناتمام شعر در سال 1805 میلادی

/ 0 نظر / 3 بازدید