شعر روز مادر

مادرم هزاران گل تقدیمت

می خواهم خوبیهاتو بهت برگردانم

امروز ، گل و هدیه در انتظارت

عشقی تو، این را من می دانم

خود را فدا می کنم پیش پایت

دنیا را برایت هدیه دارم

باشد خرم روزها و شبهایت

تو عطر گل و بهاری برایم

جان ناقابلم باشد فدایت

برای مامان اعظم

/ 0 نظر / 36 بازدید