آزتک ها

امپراطوری آزتک یکی از قوی ترین حکومت های سیاسی و نظامی قاره آمریکا قبل از ورود اسپانیایی ها در اوایل قرن 16 میلادی بود. بین قرن 14 تا 16 میلادی ، آزتک ها بر یک سری از شهرها و قوم های قدرتمند در مرکز مکزیک امروزی حکومت می کردند. بر جامعه آزتک ها ف یک روحیه اشرافی جنگجویی با تربیت نظامی ، حاکم بود. این جامعه توسط تنوختیلان  Tenochtitlán رهبری می شد. تنوختیلان در سال 1325 میلادی تاسیس شد و پایتخت آزتک ها بود و 200 هزار نفر جمعیت داشت. آنجا پادشاه قدرتمند آزتک ها سلطنت می کرد و تا قبل از ورود اسپانیایی ها، قدرت مطلق به شمار می رفت.

بردگان در جامعه آزتک ها

در سلسله مراتب طبقات آزتک ها،‌طبقه بردگان نیز وجود داشتند اما بر خلاف سیستم برده داری اروپایی و آمریکایی (که اسپانیایی ها این سیستم را برای نخستین بار وارد جهان کردند) بردگی به فرزندان منتقل نمی شد و هر انسانی آزاد به دنیا می آمد.

تنوختیلان/مرکز فرهنگی آزتک ها

مهم ترین مرکز تجاری و حکومتی آزتک ها یعنی تنوختیلان مرکز معابد و هرم های آزتک ها برای پرستش خدایان متعدد و قربانی کردن نیز بود.آزتک ها برای خدای اصلی خود یعنی هوئیتزی پوختلی Huitzilopochtli نیز هرم (معبد) جداگانه ای ساخته و آن را به عنوان خدای جنگ و خورشید، پرستش می کردند.

/ 0 نظر / 36 بازدید