کودکی تمام شد/ آذر یزدی رفت/قصه های خوب ماند

                                           

دوران کودکی من مثل خیلی ها پر از کتاب بود. یه عالمه کتاب داشتم. کتابهایی که الان به زور اسمشون یادم می یاد:‌ پینیکیو،‌ السون و ولسون و ... الان هم کتابخانه ام پراست از کتاب. کتابهای بزرگسالانه. از آن همه کتاب دوران کودکی فقط یکیشون تا الان هم با من باقی مونده و در کتابخانه ام پیش کتابهای بزرگتر از خودشون جا کرده است. کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب- جلد دوم. از تمام آثار مهدی آذریزدی همین یه دونه کتاب را خوندم(عادت دارم از هر نویسنده ای فقط یک کتاب بخونم) اما همین یه دونه کافی بود تا رویاهای شبانه کودکی ام را شکل بده،‌ تا مرا با نوع خاصی از داستان نویسی با عنوان "فابل" آشنا کند. تا مرا به زمانهای دور ببره تا یه عالمه پند و نصیحت را مثل قند و عسل در ذهن من حل کند و اینقدر شیرینی اش باقی بمونه که الان هم هراز گاهی در کتابخانه را باز کنم،‌ کتاب را بردارم و دوباره و  دوباره و دوباره بخوانم.

مهدی آذر یزدی رفت،‌ زندگی سختی داشت،‌ با عشق نوشت و نامش ،‌ هنرش و یادش برای من که نه،‌ برای همه بچه های خوب تا ابد باقی خواهد ماند.

/ 0 نظر / 3 بازدید