عشق

                                      

چیزی نبندد راه را بر وی die liebe hemmt nichts

نه در شناسد نه کلون sie kennt nicht tur noch riegel

رخنه کند از هر چیز und dringt durch alles sich

نبود او را آغازی      sie ist ohn anbeginn

جاودان بال می زد و schlug ewig ihre flugel

بال و پر می زند تا ابدالاباد und schlagt sie ewiglich

برگرفته از کتاب عاشقانه های آلمانی تالیف و ترجمه علی عبداللهی انتشارات مروارید

نویسنده: ماتیاس کلادیوسMatthias Claudius

شاعر، روزنامه نگار و ترانه سرای آلمانی (1740 تا 1815 میلادی)

/ 0 نظر / 10 بازدید