بگم بگم مملکت ما چیزه

دلم برای مهران مدیری می سوزه ٩٠ قسمت سریال با ٩٠ تا بازیگر ساخت تا یه تکیه کلام مثل ای--نه رو تو زبون مردم بندازه اونوقت با پخش یک برنامه مناظره انتخابات ٩٠ دقیقه ای تکیه کلامهای "بگم بگم" و "چیزه" مثل نقل و نبات از زبان مردم شنیده می شه!

/ 0 نظر / 4 بازدید