کبوتر جنگلی

فابلی از قوم مایا

فابلی از یوکاتان باستان - مکزیک-

روزگاری مرد دلاور قوی و شجاعی بود که عاشق شکار بود و اغلب به تعقیب حیوانات در جنگل می پرداخت. در یکی از گردش های شکارش به دریاچه ای رسید و با کمال تعجب در مقابلش زن زیبایی را در حال پاروزدن یک قایق دید. مرد دلاور آنچنان عاشق زن شد که پس از آن هر دفعه به این مکان می آمد به این امید که آن زن زیبا را دوباره ببیند. تمام این تلاش ها بیهوده بود. اما نور ضعیفی در آب های دریاچه دید و جادوگری از آن نور با مرد دلاور به گفت و گو پرداخت:

-او را هرگز نمی بینی مگر آنکه به یک کبوتر تبدیل شوی.

-فقط می خواهم او را دوباره ببینم.

-اگر به کبوتر تبدیل شوی هرگز دیگر به شکل انسان برنمی گردی.

-فقط می خواهم او را دوباره ببینم.

-اگر این همان چیزی است که می خواهی باید به آن برسی.

و جادوگر خاری به گردن مرد دلاور فرو کرد و مرد جوان تبدیل به کبوتر شد. او پرید و کنار دریاچه رفت و روی شاخه ای نشست. پس از چند لحظه زن زیبا را دید و نتوانست جلوی خود را بگیرد. او پایین پای زن پرید و هزاران بار او را نوازش کرد. زن زیبا او را در دستانش گرفت و خار را از گردنش درآورد. زن هرگز نباید این کار را انجام می داد!

کبوتر سرش را پایین انداخت و مرد. زن که این صحنه را دید خار به گردن خودش فرو کرد و تبدیل به کبوتر شد. از آن روز به بعد برای مرگ فاخته اش عزادار بود.

Ermilo Abreu Gَmez ارمیلو ابرو گمز

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
عسل

[گل]سلام دوست جونم آپم....[قلب]