خطی که برای من نیست

خط کشی از مهمترین علائم راهنمایی و رانندگی است که برای افزایش ایمنی معابر، جهت استفاده عابران ترسیم می شود. هدف از خط کشی معابر منظم کردن حرکت ایمن وسایل نقلیه و عابران پیاده، آگاهی دادن به استفاده کنندگان از معابر و راهنمایی آنان است.
اغلب شهروندان در طول روز ناگزیر به استفاده از این خط کشی ها برای عبور از خیابان، آزادراه ها، بزرگراه ها و راه های اصلی و فرعی هستند.
اما در اغلب موارد، عابران در گذر از خط کشی های عابرپیاده تا آن اندازه با موانع دست و پا گیر روبرو می شوند که ترجیح می دهند در گذر از خیابان ها خود را مقید به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی نکنند و اینگونه است که به سادگی برچسب قانون گریزی و بی اعتنایی به قوانین راهنمایی و رانندگی به شهروندان زده می شود درحالیکه زیرساخت ها برای رعایت قانون فراهم نشده است.
یکی از مشکلاتی که عابران در گذر از خط کشی های عابر پیاده با آن روبرو هستند این است که این خط کشی ها در فواصل معین یک خیابان رسم شده اند اما چون چراغ راهنمایی و رانندگی برای همه این خط کشی ها وجود ندارد و از سوی دیگر رانندگان خودروهای عبوری نیز هنگام رسیدن به خط کشی ها سرعت خود را کم نمی کنند عملا گذر از روی خط کشی با گذر از معابر غیرخط کشی شده فرقی ندارد.
یکی دیگر از مشکلات گذر از خط کشی های عابرپیاده این است که برخی از این خط کشی ها با چراغ راهنمایی و رانندگی همراه هستند اما وقتی چراغ سبز است و عابران قصد عبور از آن را دارند در نیمه راه متوجه می شوند که باید مراقب خودروهایی که گردش به راست دارند، باشند.
برخی خط کشی های عابر پیاده نیز در وسط خیابان با نرده کشی مسدود شده اند و عابر وسط خیابان متحیر می ماند که پس چرا خط کشی عابر پیاده در این محل ترسیم شده است.
تعدادی از خط کشی های عابرپیاده نیز به جای آنکه عابرپیاده را به پیاده روی آن سوی خیابان هدایت کنند به جدول یا جوی آب منتهی می شوند.
همچنین عابران باید در گذر از خط کشی های عابرپیاده مراقب موتورسوارانی که همراه عابران می خواهند به آن طرف خیابان بروند نیز باشند.
همواره نیز چند خودرو دیر ترمز کرده اند و روی خط های خط کشی شده متوقف مانده اند و عابران باید با زحمت از لابلای خودروها راه خود را بیابد.
گاهی نیز عابران به ویژه در محل های جدید با توجه به یکطرفه بودن خیابان ، قصد گذر از خط کشی ها را دارند غافل از اینکه باوجود یکطرفه بودن خیابان، اتوبوس های تندرو در خلاف جهت حرکت کرده و بدون توجه به خط کشی ها با سرعت و بوق کرکننده ای از کنار عابران می گذرند.
برخی از خط کشی های عابرپیاده نیز که سال ها از ترسیم آنها گذشته و به سختی برای عابران قابل رویت هستند چه برسد به رانندگان وسائط نقلیه.
تمام این اشکالات در حالی است که محل های خط کشی عبور عابر پیاده باید با توجه به عرض، نحوه ارتباط با پیاده رو، نحوه برخورد با جزیره های وسط خیابان ، شیب گذرهای همسطح یا غیر همسطح، جنس کف و محل قرار گیری خط کشی عابر پیاده باید طراحی و ترسیم شده و برای عابران خالی از موانع باشد.

/ 2 نظر / 46 بازدید
(-_-) افکت (-_-)

در زنـدگي براي بعضـيا از يـک روز ، از يـکجا ، از يـک نفـر بـه بعـد ديـگر هيـچ چـيز مثـل قبـل نيـست ! نـه روزهـا ، نـه رنگ هـا و نـه خيابان هـا . . . همه چيز ميشوند دلتنگي ! منم منتظرم بهم سر بزن???????? راستي???????? لطفا کامنت رو هم فراموش نکــــــن http://efect.ir

همایون

نکته بسیار مهمی را نوشتید تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]