افسانه ای کوتاه از شاه جمشید

                                                                  

                                                                               

 

افسانه ای کوتاه از شاه جمشید در بین اروپاییان روایت است که بسیار مورد توجه آنان است و آن افسانه این است:

در زمانهای خیلی خیلی دور در ایران باستان، شاه جمشید به خوشی زندگی می کرد. قصرش، پرجلال و شکوه، قلمروش بی حد و مرز و ندیمه هایش زیباترین و جذابترین بودند.

بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها، میوه ها و ادویه ها از سراسر جهان برای شاه جمشید فراهم بود. که در میان این اغذیه ها، خوشه های انگور ارغوانی قرمز رنگ از تاکهایی که حضرت نوح به خشکی رسانده بود هم دیده می شد.

چون شاه جمشید، شربت این انگورها را خیلی دوست داشت، انگورهای چیده شده را له می کردند و از آن شربت تهیه می کردند. شاه جمشید هرروز از این نوشابه گوار می چشید تا اینکه روزی او با وحشت دریافت که مزه این نوشابه تغییر کرده است. او دستور داد در کوزه شربت را ببندند و از آن نگهداری کنند تا مقصر پیدا شود.

بی تابی، هراس و خشم ، قصر را فراگرفت. یکی از ندیمه های شاه جمشید که از صمیم قلب او را دوست داشت از خواب و خوراک افتاد. دیری نپایید که این ندیمه به سردرد سخت و اضطراب دچار شد. شاه تمام حکیمان و اطبا را از سراسر کشور فراخواند- اما هیچ کس نتوانست کمکی کند تا آنجاکه ندیمه تمام توانش را از دست داد و تصمیم گرفت زهر داخل کوزه سربسته را بخورد تا راحت شود.

شربت همانند لعل مذاب در لیوان ندیمه می درخشید، ندیمه قطره ای از آن را چشید و به یکباره با ولع لیوان را تا ته سرکشید. با این وجود نه تنها نمرد بلکه مشکل بی خوابی و اضطرابش برطرف شد و از آن لحظه به بعد ندیمه بهبود یافت.

وقتی شاه جمشید از تاثیر شربت تغییر یافته، مطلع شد، دستور داد مقداری از آن را بیاورند و آن را با احساس دلپذیری امتحان کرد و برروی آن نام "داروی شاهانه"  گذاشت.                              پایان

" در اندیشه غربی و به باور یونانیان، دیانسوس (dionysos) ، الهه شراب از شرق آمده و با خود درختان مو و تاک ها را به ارمغان آورد. آنها نیز به او به عنوان الهه موسیقی و مستی، احترام گذاشتند. (دیانسوس)

 

/ 0 نظر / 22 بازدید