قدیمی ترین شهرهای جهان

شهر واراناسی در هند که قدمت آن به سه هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد

شهر اربیل و کرکوک در عراق که قدمت آن به ٢ هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد

شهر اورشلیم در اسرائیل که قدمت آن به دو هزار سال قبل از میلاد  مسیح می رسد

شهر حماء‌ در سوریه که قدمت آن به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد

شهر آتن در یونان (اروپا)‌ که قدمت آن به سه هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد

شهر فیوم در مصر (آفریقا)‌ که قدمت آن به چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد

/ 0 نظر / 4 بازدید