بخش بین الملل نمایشگاه کتاب 92

امسال (سال 92) در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب، محل عرضه کتاب های لاتین و خارجی تغییر کرده است. البته به خود نمایشگاه نزدیک است و در حقیقت به نوعی داخل همان مصلی است . روبروی متروی شهید بهشتی آنطرف خیابان. امسال کتاب های آلمانی که خیلی کم شده بود و همه کتاب های خوب را دانشگاه شهید بهشتی خریداری کرده بود. کتاب های باقیمانده همه رمان و کتاب داستان بچه گانه بود که هر کدام بیش از 50 هزار تومان قیمت داشت. کتاب ها کم شده و برخی از آنها تکراری سال گذشته بود.

/ 0 نظر / 27 بازدید