بازتعریفی از مرگ

استیو جابز در مورد مرگ گفته است که :

هیچ کس مردن را دوست ندارد، حتی افرادی که معتقدند به بهشت می روند همه از مرگ فرار می کنند با این حال مقصد همه ما مرگ است هیچ کس و ناکسی نتوانسته است از مرگ فرار کند و به اعتقاد من این همان چیزی است که باید باشد، چون مرگ بهترین اختراع زندگی و خداوند است، مرگ عامل تغییر در زندگی است، پاک کردن دوباره ما از گناهان برای قدم گذاردن در راهی جدید، بالاخره روزی نوبت شما هم می رسد، ولی به تدریج به نوبت و طولانی، برای همین نباید وقت را از دست داد.

/ 0 نظر / 48 بازدید