محبوبترین رقص

محبوبترین نوع رقص در جهان رقصهای شرقی است. گرچه با ورود این رقصها به کشورهای غربی اسمشون عوض می شه. مثلا در آمریکا رقصی به نام رقص بلی " belly dance " وجود داره که نوعی رقص شرقی هست و همین رقص در فرانسه و یا کشورهای دیگه اسمش عوض می شه و مثلا به اسمهای رقص شکم، رقص کوسه ای، رقص رقاصه، رقص ترکی و رقص عربی خوانده می شه. رقص بلی برای اولین بار بوسیله سال بلوم " sal bloom " در قرن بیستم وارد آمریکا شد.

با وجود اینکه محبوبترین نوع رقص، رقص شرقیه اما ماهرترین رقاصه از تبار آمریکاست: شکیرا

گابریل گارسیا مارکز نویسنده کتاب "صد سال تنهایی" گفته: " من هیچ کس را مثل شکیرا ندیده ام که خوب بخواند و برقصد."

                                      

/ 0 نظر / 21 بازدید