اس ام اس شب یلدا

هندونه بده قاچ کنم لپتو بده ماچ کنم غمتو بده چال کنم بخند تا من حال کنم

..........

آخر پاییز شد و همه دم می زنند از شمردن جوجه ها!!! بشمار تعداد دل هایی که به دست آوردی و تعداد لبخندهایی که بر لب نشاندی

.............

پاییز ثانیه به ثانیه می گذرد، یادت نرود اینجا کسی هست که به اندازه تمام برگ های رقصان پاییز برایت آرزوهای خوب دارد. عمرت یلدایی، دلت دریایی، روزگارت بهاری

........

 

/ 0 نظر / 31 بازدید