طاووس و کلاغ

                                                 

یک طاووس و یک کلاغ برسر امتیاز و ویژگی های که داشتند،‌ بحث می کردند،‌طاووس به شکوه و جلا،‌ رنگ و بزرگی پرهاش فخر می فروخت. کلاغ هم تمام این امتیازها را تایید کرد و فقط یه جمله گفت:‌ " در حقیقت تمام این زیبایی ها و امتیازها به پای پرواز نمی رسه."‌ کلاغ پرواز کرد و طاووس،‌ شرمسار همانجا باقی ماند. تنها به داشته های ظاهری ات مغرور نباش.

یک فابل از ایزوپ         

/ 0 نظر / 27 بازدید