تبریک عید نوروز

                                   

در بگشایید

عود بسوزانید

پرده به یک سو زنید

از رخ مهتاب...

شاید

این از غبار راه رسیده

آن گمشده باشد

نوروز مبارک

...................................................................................

سال نو مبارک

برایت سال جدیدی آرزومندم

سالی به لطافت ابریشم

سپیدی شیر

شیرینی عسل

و سرشار از پول

...........................................................................................

نوروز،

طلیعه ظهور زرتشت،

یادگار راستین جمشید،

میراث ماندگار کوروش

و آیینه باستانی قوم آریایی

بر شما مبارک

.....................................................................................

پیشی نه!

پیشونی، نه!

پیش بینی ، نه!

پیش کش، نه!

پیشامد، نه!

پیشنهاد، نه!

پیش دستی، نه!

آها!!!!

پیشاپیش نوروز مبارک

.........................................................

سایه حق

سلام عشق

سعادت روح

سلامت تن

سرمستی بهار

سکوت دعا

سرور جاودانه

این است هفت سین آریایی

نوروز مبارک

/ 0 نظر / 7 بازدید