رییس جمهور دهم اگه گفتی کیه

یکی از دوستانم خواب دیده کروبی رییس جمهور شده اما مطمئنم احمدی نژاد رای میاره اما همکارم معتقده موسوی میاد بالا و اون یکی همکارم می گه رضایی تبلیغاتش از همه کمتر بوده پس اون رییس جمهوره اما به هرحال شور و نشاط رنگی هم تموم شد . من که رای ام را دادم و فکر می کنم خوب انتخاب کردم

/ 0 نظر / 4 بازدید