ساتورن/اثر نقاشی ساتورن

 اثر ساتورن از فرانسیسکو د گویا نقاش اسپانیایی در سالهای ١٨١۵-١٨١٩ میلادی.

این تابلو اکنون در مادرید پایتخت اسپانیا است. این تابلو تصویر یک ساتورن را نشان می دهد که در حال خوردن پسر خود است.

ساتورن در اساطیر روم باستان، الهه زراعت و کشاورزی است و سمبل دوران طلایی اساطیر است.

در عقاید قرون وسطی، ساتورن نشانه بدبختی، نگرانی، مالیخولیا، بیماری و کارسخت است گرچه مظهر نظم و انظباط هم هست.

ساتورن یکی از الهه های قدرتمند و حامی بذر و دانه و کشت است.

ساتورن به همراه همسرش اپس ops ، یاریگر درو و برداشت محصول است.

(هرگونه استفاده از این مطلب منوط به قید منبع "قلم سخن" است.)

/ 0 نظر / 2 بازدید