موسیقی شاکوهاچی

موسیقی شاکوهاچی shakuhachi یک موسیقی ژاپنی است که آن را با فلوت بامبو می نوازند. این ساز در ابتدا توسط راهبان بودایی برای تمارین تنفس، صدا و مراقبه به کار گرفته می شد.

در این موسیقی ملودی نفس به تدریج در تمام فضا طنین انداز می شود. این موسیقی در درجه اول یک عمل مراقبه برای نوازنده است. نوازنده با موسیقی و ساز ، یکی می شود. اصل شاکوهاچی مانند ذن، تمرکز است. این دستگاه از نی بامبو و پنج سوراخ تشکیل شده است. نی فولت بامبو

/ 0 نظر / 38 بازدید