داستان سگ از مارتین لوتر

                                       داستان سگ                                                          

روزی یک سگ در حالیکه یک تکه گوشت را به دهان گرفته بود در کنار رودخانه می دوید. وقتی سگ،‌ سایه گوشت را در آب دید گمان کرد که آن هم گوشت است و به سوی آن حمله برد تا آن را بگیرد. اما وقتی دهانش را باز کرد، تکه گوشت افتاد و آب آن را برد و سگ هردو را از دست داد:‌ هم گوشت را و هم سایه را.

درباره نویسنده این فابل:‌

 مارتین لوتر (martin luther) ، کشیش مطرح و پیشوای پروتستانها متولد 1483 میلادی نویسنده برجسته ای است. لوتر در 22 سالگی از هراس یک رعد و برق ، نذر می کند که اگر از خطر ایمن بماند ، صومعه نشین شود و بعدها به صومعه "اوگوستن ها" می رود و علم و فصاحتش او را به مقام مدرسی حکمت الهی می رساند.

/ 0 نظر / 3 بازدید