اودون فون هورواث ödön von horváth

هورواث نویسنده ای است که نمایشهای اتریشی و بایرن را از نو بازنویسی کرد و در حقیقت دوران او دوران تجدید تفکر در نمایشنامه ها بود تا نمایشنامه ها با رویکردی جدید به روی صحنه بروند.

شخصیتهای داستانهای هورواث، دروغها و رویاهای زندگی شان را با حقیقتی تلخ در می آمیختن و نقش بازی می کردند. این نمایشنامه ها تقلیدی مسخره آمیز از واقعیت زندگی شهروندان معمولی بود که در این زندگی،‌ لبخند می مرد؛ هورواث این وقفه های فکری در داستان را "آرامش" می نامید.

امروزه هورواث در کنار برتولت برشت به عنوان برجسته ترین نویسنده نمایشنامه به زبان آلمانی در اوایل قرن بیستم به شمار می رود.

هورواث در سال ١٩٠١ در ری یکا (یوگسلاوی امروزی) متولد شد، در بلگراد و بوداپست زیست و در مونیخ در رشته های فلسفه و زبان و ادبیات آلمان تحصیل کرد. او در سال  ١٩٣٨ به پاریس مهاجرت کرد و سه روز بعد شاخه کلفت و قطور آویزان شده ای از درخت روی او افتاد و او را کشت.

آثار: راه آهن کوهستان (نمایشنامه ١٩٢٧)- امل ابدی (رمان ١٩٣٠)- داستانهای از جنگل وین (نمایشنامه ١٩٣١) و کاسمیر و کارولین (١٩٣٢)

   هورواث      کاسیمیر و کارولین

/ 0 نظر / 6 بازدید