کندر

 

خوردن کندر به همراه عسل و مویز - هنگام ناشتا-، حافظه انسان را تقویت می کند.

کندر دارای طبیعتی گرم و خشک است و موجب تقویت حافظه می شود.

تحقیقات روی کندر نشان داده است که مصرف این گیاه دارویی در دوران بارداری نیز در تقویت حافظه و سرعت و قدرت یادگیری نوزادان، تاثیرگذار است اما هنوز مطالعات کافی درباره اندازه و زمان دقیق استفاده از این گیاه دارویی در دوران بارداری انجام نشده است.

کندر یک گیاه دارویی معطر است که دود آن می تواند مانع از خونریزی بینی شود.

کندرهایی که هنگام سوختن، دود کمتر و اشتعال بیشتری ایجاد می کند، کمتر ناخالصی دارد.

کندر در اندازه و رنگ های مختلف در بازار موجود است و گفته می شود کندر سفید بهتر از دیگر انواع آن است

/ 0 نظر / 42 بازدید