یک فابل از لسینگ

مرد خسیسی به همسایه اش شکایت برد که:‌ بدبخت شدم ! دیشب گنجی را که در باغم پنهان کرده بودم را دزدیده اند و بجاش یک سنگ بزرگ گذاشتند.

همسایه اش جواب داد: تو که از گنجت استفاده نمی کردی خب حالا پیش خودت فکر کن که آن سنگ همان گنج توست آنوقت دیگر بدبخت نیستی.

"گتهلد افریم لسینگ ، نقاد ادبیات و تئاتر و نویسنده آلمانی سالهای ١٧٢٩ تا ١٧٨١ میلادی است.

لسینگ بزرگترین نماینده دوره درخشان ادبیات آلمان است.

دوره درخشان ادبیات آلمان (دوره روشنگری) از قرن ١٨ آغاز می شود.

                                                

 

/ 0 نظر / 5 بازدید