شعر فرشته

                                  

فرشته ای برای تو

برایت یک فرشته می فرستم

تا شب و روز

همیشه نگاهدارت باشد

تا همه غمهایت

را تعریف کنی برایش

فرقی ندارد چه غم

چه نگرانی

خشم یا عصبانیت

باور کن

او تو را کمک می کند

همه چیز را

خیلی سریع

درست می کند

می گیرد

دستت را

هنگامه سقوط

نگاه می دارد تو را محکم

و نزدیک توست

با تمام سخاوتش

و آن را تقدیم تو می کند

تو تنها باید باور کنی

که او با توست

همه چیز آرام است

باید این را بدانی

چراکه این فرشته

هماره با توست

/ 0 نظر / 192 بازدید