سخن بزرگان درباره عشق

باید با فهم و عقل دوست داشته باشیم،‌ عشق غیرعاقلانه بیش از نفرت به دیگران صدمه می زند.

سخنی از جرج ویلهلم فردریش هگل (١٨٣١-١٧٧٠) Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)جرج ویلهلم فردریش هگل:

مهمترین و برجسته ترین فیلسوف آلمانی، با سبک دشوار و خشکی می نویسد.

از مکتب هگل، فلاسفه مطرحی همچون مارکس، انگلز و مارکس برآمدند.

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
فرانک

سلام قشنگ بود و آموزنده به روزم