چرا برخی انسانها به بیماری ایدز مبتلا نمی شوند

حدود یک سوم انسانها توسط یک ژن در مقابل ویروی اچ آی، مصونیت دارند.

اکنون نیز شماری از پژوهشگران موفق شده اند با دستکاری در ژنها در سلولهای بنیادین خونی از سرایت ویروس اچ آی ، جلوگیری کنند. دانشمندان این سلولهای دستکاری شده را به موشها منتقل کرده و این حیوانات توانستند در مقابل بیماری ایدز مقاومت کنند.

به گزارش مجله بیوتکنولوژی طبیعی گروهی از دانشمندان کالیفرنیای جنوبی در لس آنجلس ، موفق شده اند محل اتصال ویروس اچ آی را بر روی سطح رویین سلولهای ایمنی از بین ببرند.

این محل اتصال (اتصال ویروس ایدز به سلول) سی سی آر پنج CCR5 نامیده می شود که ویروس ایدز به آن آویزان می شود تا سلول را آلوده سازد.

افرادی که فاقد ژن کامل CCR5 سی سی آر 5 هستند تقریبا در مقابل ایدز ایمنی دارند یعنی نقص یک ژن مشخص در انسان می تواند موجب ایمنی در برابر ابتلا به ایدز شود  و اکنون چیزی نمانده تا دانشمندان در آزمایشگاه با دستکاری ژنها به این ایمنی دست یابند.

طرحی در دست اقدام است تا سلولهای دستکاری شده به بیماران پیوند زده شود تا یک سیستم دفاعی خونی جدیدی در بدن بیماران ایجاد شود. 

/ 0 نظر / 36 بازدید