سخن بزرگان

ثروت را از دست بدهی - همه چیز را از دست داده ای!

باید فورا فکری به حال خودت کرده و از نو شروع کنی.

احترام را از دست بدهی خیلی از دست داده ای!

باید آبرو کسب کنی تا مردم طور دیگری فکر کنند.

شهامت را از دست بدهی- همه چیز را از دست داده ای!

چراکه چیزی بهتر از شهامت خلق نشده است.

نویسنده: یوهان ولفگانگ گوته (Johann Wolfgang von Goethe ) گوته از بزرگترین چهره های ادب جهان، شاعر و حکیم آلمانی تولد ١٧۴٩ - مرگ ١٨٣٢ میلادی در وایمار آلمان- دارای قوه تخیل بی نظیر و قلم سحرآمیز، پیرو نهضت طوفان و هجوم (پیروان این مکتب علیه نابسمانیهای اجتماعی و سنن و قوانین پوسیده و کهنه آلمان قیام و طغیان کرده بودند) - گوته از حافظ شاعر ایرانی الهام و بهره فراوان جست- گوته خالق شاهکار "فاوست" که آثار دیگری همچون "رنجهای ورتر جوان، اگمونت، نغمه های رومی و دیوان شرقی و غربی را در کارنامه خود دارد.

/ 0 نظر / 5 بازدید