گل رز/ شعر آلمانی فارسی/ شعر دو زبانه

گل رز را بس است عطر شیرینش

این گل را نیازی نیست به چیدنش

و هر که عطر گل را بس باشد برایش

نخراشد دستش به خارش

شعری از فریدریش بودن استدت Friedrich von Bodenstedt

بودن استدت،‌ شاعر و نویسنده آلمانی متولد ٢٢ آوریل ١٨١٩ میلادی در پاین و در ١٨ آوریل ١٨٩٢ در ویس بادن درگذشت.

Der Rose süßer Duft genügt 

man braucht sie nicht zu brechen           

und wer sich mit dem Duft begnügt

den wird ihr Dorn nicht stechen

Friedrich Bodenstedt

/ 21 نظر / 30 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هادی

____& __________^^^^^^^^^ _____&&& &&&___ ^^من آپم^^^^^^^^^ ____&&&&&&___^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ___&&&*&&**__^^^^^^^ ^^بدو بيا^^^^^^^ ______**&&**__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _______**&&**__^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ________**&&**____^^^منتظرما!!^^^^^^^^ _______ __$$&$$$_______________$&$$$ ______$$&&1111$$$&&_________ &&1111$$&& ___$$&&111111111$$$&&____&&1111111111$$&& ___$&1111111111111$$&&__&&111111111111$$$& __$&1111111111111111$$&&111111111111111$$$& __$&111111111$$$$1111$$1111$$$$111111111$$$& _$$11111111$$$$$$$$$1111$$$$$$$$$1111111$$$& _$$11111111$$$$$$$$$$1$$$$$$$$$$$11111111$$& _$$11111111$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$111111111$& __$111111111$$$$$___*****__$$$$$111111111$$& __$&1111111111$$$$$$$$$$$$$$$$11111111111$& ___$111111111111$$$$$$$$$$$$111111111111$& ___

همایون

سلام دوست گرامیم نوشته ها و انتخاب مطلبی شما همیشه عالیست. تشکر [گل][گل][گل][گل][گل]

برف

سلام [گل] معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا عید آمد و عید آمد یاری که رمید آمد عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا قهرش همه رحمت شد زهرش همه شربت شد ابرش شکرافشان شد تا باد چنین بادا پیشاپیش عید فطرتان مبارک

محمد

سلام سانیا خانم خیلی از آشنایی با وبلاگ شما خوشبختم بنده نیاز شدید دارم به جملات قصار از بزرگان جهان به صورت دو زبانه برای انجام پروژه ای که این جملات رو به صورت معرق خط اجرا کنیم در واقع ساخت محصولات فرهنگی که فروش بین المللی داشته باشه نمونه کار معرق خط ما رو می تونید در لینک پایین ببینید. تابلوی سر عشق. http://www.siasatrooz.ir/CNewsRDetail.aspx?QSCNDId=23083 و http://images.google.com/imgres?imgurl=http://negar5552003.persiangig.com/image/__%2520___.jpg&imgrefurl=http://fans.persianblog.ir/tag/%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25A7%25DA%25AF%25D9%2586%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586&usg=__gVmy2ucxucZ24FHn6OeL7iKRyoY=&h=448&w=336&sz=28&hl=fa&start=1&um=1&tbnid=uPLOIMS7R3H0GM:&tbnh=127&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2588%2B%25D8%25B3%25D8%25B1%2B%25D8%25B9%25D8%25B4%25D9%2582%26hl%3Dfa%26lr%3D%26sa%3DG%26um%3D1 از ارتباط با شما و دریافت جملات بزرگا ن بسیار خوشحال می شم

Fari

hello my dearest I'm so pleased, when I saw such a beautiful weblog. honestly, I have to confess, I hardly see such web I 'll become proud when I see, still,there are some sensitive people like U ,those who like literature and consider it I'm very thankful and I wish best wishes for U

امین

فکر کنم کمی بیش از اونچه لازمه در بند وزن رفته بودید؛ چیزی که اصولاً با شعر خارجی چفت و بست نمیشه. خوشحال میشم نظر خودتونو دربارش بدونم.

امین

فکر کنم کمی بیش از اونچه لازمه در بند وزن رفته بودید؛ چیزی که اصولاً با شعر خارجی چفت و بست نمیشه. خوشحال میشم نظر خودتونو دربارش بدونم.