خرس گریزلی و تیم برتون

پاپا نوئل برای جیمز کوچولو یه خرس عروسکی هدیه آورد. خب اون از کجا می تونست بدونه که سال گذشته یه خرس گریزلی واقعی به جیمز حمله کرده؟!

این داستانک از نوشته های تیم برتون کارگردان شهیر آمریکایی (سویینی تاد - عروس مردگان و ادوارد دست قیچی و ...) به ترجمه شیرین عبادی.

   تازه سراغ داستان فانتزی آلیس در سرزمین عجایب هم رفته

                          

/ 0 نظر / 3 بازدید