حلقه ازدواج

یکی از قدیمیترین مراسم ازدواج دست کردن حلقه ازدواج است. می گویند رگی در انگشت سوم دست چپ به نام "ونا آموریس"‌است که مستقیما به قلب می رود با محصور کردن این انگشت،‌ قلب شما به وثیقه گذاشته می شود. عادت حلقه به دست کردن را اولین بار به طور رسمی ١۵٠٠ سال پیش پسر هنری هشتم (انگلستان)‌ در کتاب "آداب عبادت"‌ ذکر کرد. اما گفته می شود اولین بار ایتالیایی ها هنگام ازدواج به یکدیگر حلقه الماس هدیه می دادند و براین باور بودند که الماس شعله عشق را روشن نگاه می دارد. اما قدیمی ترین حلقه های یافت شده متعلق به مصر باستان با قدمت ۴٨٠٠ سال است اون قدیمها حلقه ها بیشتر از جنس آهن به نشانه استحکام و استواری بود و بعدها نقره و طلا به خاطر زیباییشان جایگزین آن شدند.

جالب اینجاست که برخی ملل چندین حلقه دارند مثلا اسکاندیناویها سه تا حلقه دست می کنند یکی هنگام نامزدی یکی هنگام ازدواج و یکی هم هنگام مادرشدن.

حلقه را در کدام دست می کنند؟

ایرانی ها حلقه را بیشتر دست چپ می کنند اما کشورهای غربی حلقه شان را در دست راست هم می اندازند. یهودی ها حلقه را به انگشت سبابه شان می اندازند که با آن انگشت آیات تورات را می خوانند .

مردهای از چه زمانی حلقه دست کردند؟

تا اواسط قرن ٢٠ فقط زنها به خاطر احترام و ظرافتشون حلقه می انداختند اما با آغاز جنگ جهانی دوم و دورشدن مردها از زنهاشون، مردها هم به یاد و خاطره زنها،‌ حلقه دستشون کردند .

اولین حلقه به طور رسمی چه زمانی بین یک زن و مرد رد و بدل شد؟

اولین حلقه رد و بدل شده به طور رسمی بین یک زن و مرد بین "کونزانسو اسفورزا" و "کامیلادی آروگانا"‌ در سال ١۴٧۵ بوده است.

چه کسی اولین بار پشت حلقه اش نوشته حک کرد؟

اولین نوشته روی حلقه مربوط به "آنا کلو"‌ همسر هاینریش هفتم است که در این حلقه نوشته بود "خدا مرا یاری کند تا این ازدواج پایدار بماند".

به هرحال حلقه ازدواج سمبل و نشانه آغاز و پایانی برای ازدواج است.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید