جک و لطیفه/ لطایف مربوط به دکتر روانشناس

مرد بعد از اینکه از مطب دکتر روانشناس بیرون اومد خیلی افسرده و دپرس بود. ازش پرسیدند چی شده، گفت: من دیروز ناپلئون بودم و امروز هیچی نیستم، هیچی.

لبخند                     لبخند                          لبخند                         لبخند

...............................................................................................

دکتر روانشناس به بیماری که برای اولین بار پیش او آمده بود ، گفت: خب عزیزم مشکلت چیه. بهتره که از اول اول شروع کنی.

بیمار جواب داد: خب اول من آسمان و زمین را خلق کردم...

لبخند                                  لبخند                     لبخند                        لبخند

دو بیمار در مطب دکتر روانشناس با هم صحبت می کردند. اولی از دومی پرسید: چرا اینجایی؟

دومی جواب داد: من ناپلئونم. دکترم بهم توصیه کرد که به دکتر روانپزشک مراجعه کنم.

-"از کجا می دونی ناپلئونی"

-"خدا به من گفته"

در همین لحظه یه بیمار از آن طرف اتاق گفت: "من که اینو نگفتم"

/ 2 نظر / 157 بازدید
مهلا

جالب بود خوشم امد .ایول.ولی به روز کن [خمیازه]

جوک هات خیلی بی مزه اند.