عروس دریایی

عروسهای دریایی در چرخه حیات و تغذیه دریاها و اقیانوسها نقشی بنیادین دارند. پژوهشگران آمریکایی از موسسه تکنولوژی "پاساندا" در آمریکا دریافته اند که حرکت عروسهای دریایی تاثیر به سزایی برچرخه حیات آبها دارد. عروسهای دریایی با حرکت خود گرما، مواد غذایی و گازهای تنفسی را به میزان یکسان در آبها تقسیم و منتقل می کنند. غلظت شیمیایی آبها به وسیله عروسهای دریایی تنظیم می شود. انتقال مواد موجود در آب بوسیله عروسهای دریایی همانند عملکرد باد و جزر و مد می باشد. انگیزه اولیه این تحقیق و این پژوهش را نبیره داروین (دانشمند و زیست‌شناس انگلیسی و بنیانگذار نظریهٔ تکامل ) ارایه کرده است. تاثیرگذاری عروسهای دریایی برروند چرخه حیات آبها با مدلهای ریاضی،‌ شبیه سازی شده است.

منبع :‌ spiegel

/ 0 نظر / 34 بازدید