عاشقانه های تیم برتون

تیم برتون (تیموتی ویلیام برتون) کارگردان مشهور آمریکایی و سازنده فیلمهای زیبایی مانند ادوارد دست قیچی و سویینی تاد دارای قریحه نویسندگی هم هست و داستانکهای عاشقانه ای هم می گه یکی از این داستانکها ماجرای عاشقانه ی پسر چوبی و دختر کبریتی است:

"پسر چوبی،‌ عاشق دختر کبریتی شده بود،‌ راستش خیلی هم دختره رو دوست داشت. از اندام قشنگش خوشش می اومد. گاهی هم با خودش فکر می کرد دختره چه داغ و پرشوره. یه عشق حسابی!‌ ولی چه طور می شه یه آتیش داغ،‌ اونم میون یه تیکه چوب و یه سیخ کبریت باقی بمونه؟‌ خب آخرش شعله ی آتیش کار خودش رو می کنه،‌ همون طور که پسر چوبی رو آتیش زد و سوزوند."

این داستانک ترجمه ای بود از  شیرین معتمدی

/ 0 نظر / 6 بازدید