قیچک

نوشته:محمدعلی احمدیان

قیچک از آلات و ادوات موسیقی است که اصالت منطقه ای بلوچ در آن نهفته است. قیچک نام دیگرش سرود (sorud) یا سروز است. قیچک نواز را قیچکی یا سرودی یا سروزی می گویند. ساختمان این ساز کمانچه را به خاطر می آورد با این تفاوت که کاسه ای به بزرگی کاسه تار و دسته ای کوتاه دارد. به هنگام نواختن، کاسه قیچک به طور عمودی روی زمین یا روی زانو قرار می گیرد و آرشه یا کمانگ (kamanag) به طور افقی به سیستم تماس می یابد.

نوازندگان دوره گرد آنرا با تسمه ای چرمی به گردن می آویزند و ضمن حرکت می نوازند. قیچک را معمولا در خود بلوچستان می سازند ولی قیچکهای خوش نوا را از هندوستان می آورند.

این ساز طنین خوش آیندی دارد و در غالب آهنگها یکه تاز میدان است. تنها بوسیله قیچک است که نوازنده بلوچی می تواند غم و اندوه درون را به همان سوزناکی که هست حکایت کند چراکه غیراز این ساز با هیچکدام از ابزار دیگر نمی توان نواهای حزن آور و کشیده را آنچنان نواخت که هر شنونده اهل دلی بلادرنگ منقلب شود و غالب نوازندگان دوره گرد، قیچک را به عنوان مناسب ترین ساز برای اجرای آهنگهای مختلف شاد و غم انگیز از میان سازهای دیگر انتخاب کرده اند. قیچک را می توان از نظر کارکرد و قدرت اجرای آهنگهای مختلف با ویلون مقایسه کرد. نوشته: محمدعلی احمدیان

/ 0 نظر / 5 بازدید